POZNAJ NAS

Jak tworzymy hale magazynowe i przemysłowe od podstaw.

Zespół projektujące hale magazynowe składa się z pracowników o wysokich kompetencjach koncentruje się na unikatowych potrzebach klientów w zakresie funkcjonalności obiektu, optymalizacji wewnętrznych procesów produkcyjno – magazynowych oraz kosztów eksploatacyjnych.

0 0 .

Etap 1

W pierwszym etapie realizacji projektu głos decydujący ma klient

Rolą zespołu projektowego jest zrozumienie wewnętrznych procesów produkcyjnych oraz logistycznych klienta a także doradztwo w zakresie projektowania przestrzeni obiektu oraz technologii wpływających na optymalizację przyszłych kosztów eksploatacji.

Celem pierwszego etapu jest stworzenie projektu koncepcyjnego inwestycji uwzględniającej szereg wymagań klienta, w szczególności w zakresie:
0 .

Etap 2

W drugim etapie realizacji projektu inwestycyjnego

Zespół projektowy wykonuje projekt budowlany na podstawie zatwierdzonego
przez klienta projektu koncepcyjnego oraz przygotowuje front
robót budowlanych.

0 .

Etap 3

W trzecim etapie, wyspecjalizowane firmy wykonawcze realizują proces budowlany

Zespół projektowy koncentruję się na kontroli realizacji każdego etapu
budowy a cały proces budowlany wieńczy uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie obiektu.

0 .

Etap 4

W etapie czwartym następuje przekazanie obieku klientowi

W czwartym etapie, zespól projektowy przekazuje obiekt klientowi oraz przeprowadza szkolenia pracowników klienta z zakresu obsługi wszelkich urządzeń technicznych zainstalowanych w obiekcie.

W okresie trwania umowy najmu z klientem, w strukturze BTS – Development zostaje wyznaczony indywidualny opiekun odpowiedzialny za obsługę klienta a w szczególności za:

Ostatnie realziacje

Co nas wyróżnia na rynku

Projekt inwestycyjny nr 6 „Mostki DK92 nr 2, Baza transportowo logistyczna / Centrum Serwisowe”

Świebodzin, Hala K3”

Scroll to Top