Zrealizowane

Baza transportowo-logistyczna - Centrum Serwisowe Mostki​

centrum logistyczne

Baza transportowo-logistyczna - Centrum Serwisowe Mostki​

Lokalizacja:
miejscowość Mostki (PL66-218), droga DK 92.

Obiekt:

baza transportowo – logistyczna na obszarze 41.000 m2, w skład której wchodzą: hala warsztatowa, centrum serwisowe, budynek socjalno – biurowy, hotel robotniczy, centrum szkoleniowe, stacja paliw.

Formuła:
BTS

Branża:
transport – spedycja – logistyka.

Harmonogram:

  • lipiec 2020: rozpoczęcie prac nad projektem koncepcyjnymm
  • listopad 2020: rozpoczęcie robót budowlanych
  • kwiecień 2021: zakończenie robót budowlanych
  • maj 2021: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, szkolenie pracowników klienta
Scroll to Top