Bank ziemi na terenie Zachodniej Polski

BTS Development posiada potencjał gruntów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego w niewielkiej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych (A2 / S3).

W strefach miejskich oraz pozamiejskich uwzględniający lokalny potencjał ludzki, relatywnie niskie koszty relokacji cudzoziemców oraz możliwości rozbudowy istniejących obiektów w obrębie tych samych lokalizacji.

Świebodzin

PL 66-200

Potencjał ludzki:

  • bezrobocie w rejonie wyższe od średniej w Polsce o 12%
  • poziom wynagrodzeń brutto w regionie o 11% w stosunku do średniej krajowej

Mostki

PL 66-200

Potencjał ludzki:

  • bezrobocie w rejonie wyższe od średniej w Polsce o 12%
  • poziom wynagrodzeń brutto w regionie o 11% w stosunku do średniej krajowej

Krzeszyce

PL 66-200

Potencjał ludzki:

  • bezrobocie w rejonie wyższe od średniej w Polsce o 18%
  • poziom wynagrodzeń brutto w regionie o 14% w stosunku do średniej krajowej

Liczba zrealizowanych projektów
0 +
Liczba projektów inwestycyjnych w realizacji
0
Liczba planowanych projektów 2022 – 2025
0 +
Powierzchnia użytkowa zrealizowanych projektów
0 tyś.m2
Powierzchnia użytkowa projektów w realizacji
0 tyś.m2
Powierzchnia użytkowa gruntów inwencyjnych
0 ha
Łączna wartość inwestycji
0 mln PLN

Ostatnie realziacje

Co nas wyróżnia na rynku

Projekt inwestycyjny nr 6 „Mostki DK92 nr 2, Baza transportowo logistyczna / Centrum Serwisowe”

Projekt inwestycyjny nr 7 „Świebodzin, hala K3”

Scroll to Top